Consentiment informat

De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d'Anunzia Solucions Tecnològiques, S.L., a partir d'ara Anunzia, amb CIF B63103113 i domicili social a Joanot Martorell, 61 . 08203 Sabadell (Barcelona), amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, Anunzia informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

 

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

 

Anunzia informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Anunzia es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

 

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat pel tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic anunzia@anunzia.com.

 

Li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades d'Anunzia, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.

 

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privadesa d'Anunzia.