Política de privacitat

Avís legal

Avís legal

Aquest Avís Legal regula l'ús del servei del portal d'Internet https://www.anunzia.com/ el responsable del qual a efectes identificatius és:

  • Responsable: ANUNZIA SOLUCIONS TECNOLOGIQUES, S.L.
  • NIF: B63103113
  • Adreça: JOANOT MARTORELL, 61, 08203 SABADELL (BARCELONA).
  • Telèfon: (+34) 93 725 93 90
  • Email: anunzia@anunzia.com
  • Inscrita a: Registre Mercantil de Barcelona. Volum: 35309, Foli: 182, B263184, Inscripció: 1

 

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L., amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.


Contingut i ús

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L.,

El titular del Web no s'identifica amb les opinions abocades al mateix pels seus col·laboradors. Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L., es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats als seus servidors.


Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts prestats per Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L., així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa estan protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i el consentiment previ i per escrit d'Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren als diferents websites i en especial, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d'Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L. o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió als diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del dret d'autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment del que assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, totalment o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit d'Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió de qualsevol manera, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les que pertanyen a les autoritzades per Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L., així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició de els usuaris a través dels serveis o continguts, mentre aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L. és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer arribar a través de l'e-mail.

Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L., en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris per evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web d'Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L., al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, llevat que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els que per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L. per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L., traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic aquestes observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part d'Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L.

D'acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L. queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre's que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d'autor que els usuaris poguessin tenir sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb lucre o sense, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de lesforç portat a terme per Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L. per al seu funcionament. En concret, queda prohibit qualsevol link, hyperlink, framing o enllaç similar que es pugui establir en adreça a les pàgines web d'Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L., sense el consentiment previ, exprés i per escrit d'Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L. Qualsevol transgressió del que disposa aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual d'Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L. sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L. no assumirà cap responsabilitat davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament oa través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o enllaços similars des dels websites de Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L.

Enllaços (Links)

La presència d'enllaços (links) a les pàgines web d'Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L. té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.

Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L., no es fa responsable de les webs no pròpies a què es pot accedir mitjançant vincles 'links' o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un enllaç o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L., no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un enllaç aliè a Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L., ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un enllaç, o de la informació obtinguda a través d'aquest, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció al servei oa l'accés, o de l'intent de utilitzar o utilitzar malament un enllaç, tant en connectar al web d'Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L., com en accedir a la informació d'altres webs des del web d'Anunzia Solucions Tecnologiques, S.L.,.Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

 

Configuració de cookies
PHPSESSID
Cookies tècniques
Google Analytics
Google Maps
Altres
Cookies de tercers