SLAs

SLAs

Suport i SLAs

Cloud Data Center d'Anunzia sobre plataforma Gigas

La solució presentada per Anunzia es basa en un data center virtual en entorn cloud que ofereix com a funcionalitats avançades, sobre entorns tradicionals, els aspectes següents:

Disponibilitat
El cloud d'Anunzia està desenvolupat sobre infraestructures i tecnologia que interpreta l'alta disponibilitat de la solució com a valor inherent a la solució. Per aquest motiu, el producte ofert gestiona, de forma automàtica, les possibles incidències a nivell de maquinari de manera que el servei és balancejat automàticament.

Senzillesa d'ús
Gràcies als panells de control, Anunzia pot realitzar les tasques de gestió necessàries per crear, configurar, instal·lar i esborrar servidors virtuals,...

Escalabilitat
La solució ofertada permet augmentar els recursos assignats en base a necessitats i en temps real. Aquesta característica permet arribar a cloud públiques de fins a 64 vCores i 512GB de memòria. Aquestes configuracions, poden ser addicionalment replicades, podent cobrir les necessitats de tots els nostres clients i el que és encara més important, podent fer-ho en temps real.

Flexibilitat
La filosofia del servei desenvolupat permet ajustar els recursos dels seus servidors virtuals en temps real, podent assignar memòria, vCores, emmagatzematge, transferència, o IPs, mitjançant un entorn gràfic que permet abstreure's de l'arquitectura maquinari que suporta el servei.

Eficiència de costos
Totes les funcionalitats anteriors possibiliten ajustar els recursos contractats als recursos necessaris, generant automàticament un estalvi de costos en no haver de sobredimensionar equips per haver de cobrir possibles pics al servei.

Suport especialitzat
Tot el servei està recolzat amb un suport tècnic altament especialitzat en format 24x7 (24 hores al dia, 7 dies a la setmana). Aquest servei està disponible a través del correu electrònic, servei online de xat i suport telefònic.


 

Tecnologia de Virtualització

Anunzia treballa amb diferents tecnologies de virtualització sobre la base dels requeriments del client.

 

Actualment la solució plantejada pot ser virtualitzada sobre dues solucions diferents:

 

XEN
Tecnologia que virtualitza sobre una versió de host basat en tecnologia Linux, i que permet un aïllament tant a nivell de seguretat com a nivell de rendiment de les diferents instàncies virtualitzades (guests). XEN aprofita les extensions de l'arquitectura VTx dels processadors Intel i les equivalents en arquitectura AMD-v.

KVM
Suporta virtualització nativa sobre les extensions VTx i AMD-v, permet instal·lar instàncies clients de les principals plataformes de mercat (Linux, Windows, Solaris). KVM no realitza una emulació, sinó que mitjançant solucions com QEMU virtualitza els diferents components de la infraestructura Anunzia incorporarà altres hypervisors com VMware o Hyper-V en base als requeriments dels nous serveis desenvolupats, encara que cal destacar que les solucions actuals suporten la virtualització dels mateixos entorns que els suportats per aquestes altres tecnologies.

Sobre aquesta base s'ha millorat l'estabilitat, el rendiment i l'escalabilitat de cadascun dels entorns, gràcies al desenvolupament i la parametrització d'aspectes associades a aquestes tecnologies i al nucli de Linux. El sistema compta amb un entorn d'orquestració, monitorització i provisió de gestió de recursos, adaptat a les característiques dels nostres clients.

Tota la infraestructura es completa amb serveis addicionals com a gestió de templates, administració delegada mitjançant entorns gràfics, autoescalat, backups, virtualització de xarxa, alta disponibilitat, migració en calent, distribució geogràfica, etc., que es troben integrats dins de la solució.


 

Plataforma Anunzia

La plataforma d'Anunzia sobre Gigas es basa en la dilatada experiència de treball amb els fabricants de referència de cadascun dels elements que el componen.

 

Servidors
La nostra plataforma està composta per servidors blades HP Proliant sèrie BL685c G7 sobre xassís C700 en alta disponibilitat. Cadascun d'aquests xassís implementa gràcies a la tecnologia Virtual Connect™ serveis redundats de connexió juntament amb la flexibilitat d'assignar el bandwidth necessari a cada tipus de VLANs (públiques, emmagatzematge, administració, backup, etc.).

Emmagatzematge
Basats en tecnologia NetApp™ amb cabines duplicades en configuració d'estrella i safates de discos a RAID 6. Els discos utilitzen la tecnologia Fiber Channel per assegurar el rendiment de les aplicacions instal·lades. El creixement està garantit amb la possibilitat darribar a 4.000 TB demmagatzematge brut i més de 1.400 discos. NetApp™, com un dels principals líders del mercat, ofereix solucions avançades com Snapshot™, FlexVol®, SnapMirror®, MetroCluster® o MultiStore® entre d'altres.

Network
Sobre tecnologia CISCO™, Anunzia implementa una xarxa de connexió pública 10G i una xarxa d'emmagatzematge Fiber Channel (8Gbps), que assegura la disponibilitat i el rendiment de la solució. La connectivitat a Internet, es realitza mitjançant el nostre propi sistema autònom (AS 57286), utilitzant el seu propi adreçament IP.

Aquest sistema autònom es troba connectat al DataCenter de Madrid amb proveïdors de trànsit Tier 1, que asseguren la disponibilitat i el rendiment del servei.


 

Infraestructures

Les infraestructures descrites, es troben instal·lades a Interxión Madrid. Interxión és una multinacional que gestiona 100.000 m2 d'espai tècnic en 30 centres de dades a 11 països europeus i els 18 punts neutres dels quals permeten interconnexió amb 400 operadors.

Interxión reuneix totes les característiques dels centres de dades de primer nivell que es poden resumir a les següents:

 

Doble escomesa elèctrica redundant
El centre de dades d'Anunzia està proveït de dues escomeses independents, cosa que garanteix la provisió elèctrica.

Sistema d'Alimentació Ininterrompuda i Bateries
Disposa de Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda (SAIs), recolzats amb bateries de seguretat per garantir el subministrament elèctric.

Grups electrògens redundants
Addicionalment, el Data Center disposa de generadors dièsel, que de manera redundant garanteixen el subministrament elèctric en cas de fallada en el subministrament per part de les companyies elèctriques contractades.

Sistemes de refrigeració
Sistemes de refrigeració per a entorns d'alta densitat, en distribucions de cubs, mitjançant sistemes redundants, mantenint les sales que allotgen els servidors d'Anunzia en perfectes condicions de temperatura i humitat.

Seguretat contra incendis
Tot el Data Center està proveït de les mesures més avançades i exigents de control i avís contra incendis, mitjançant detectors d'última generació i sistemes d'extinció mitjançant gas per garantir la integritat dels equips i les seves dades.

Control d'accés
El Data Center té un control d'accés estricte amb sistemes biomètrics que permeten controlar l'accés a les diferents àrees de l'edifici, i la ubicació de cada persona dins d'aquest.

Seguretat 24x7
Personal de seguretat les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.

Recepció i retirada d'Equips
Sistemes basats en protocols estrictes de seguretat que impedeixen introduir o retirar cap equipament sense les autoritzacions pertinents.


 

Suport i SLAs

Es defineixen a continuació els nivells de compromís que Anunzia assumeix amb el client. Aquests nivells s'associen a alguns dels paràmetres tangibles associats al servei, encara que Anunzia assumeix el seu millor compromís de qualitat, és el de no establir cap compromís de permanència amb el client, sent el que decideix mes a mes la qualitat del servei.

 

Les penalitzacions reflectides en aquest document no són acumulatives i en cas de solapament es prendrà la més gran de les que concorrin.

Es disposa de Data Center's paral·lels com a solució de contingència avançada mitjançant accions de recuperació davant de desastres sobre la redundància de plataformes. Aquest punt, si es considera interessant pel projecte, será objecte de nova valoració técnic / comercial.


Garantia de Provisió de Serveis
Anunzia proveeix en temps real els productes Cloud Data Center i Cloud VPS oferts als seus clients. Les garanties de provisió són les següents:

Temps de provisió Penalitzacions
> 30 minuts 2 %
> 1 hora 5 %
> 1 dia laborable 10 %
> 7dies feiners 50 %

 

 • La penalització es calcularà sobre l'import mensual base del producte contractat.
 • Els temps de provisió s'apliquen a aquells Sistemes Operatius oficials oferts per Anunzia.
 • Queden exclosos aquells casos imputables a la manca d'informació per part del client o situacions de suspensió de compte per incidències de pagament.
 • Queden excloses aquelles causes alienes al control d'Anunzia i causes de força major.


Disponibilitat del subministrament elèctric
Anunzia garanteix el subministrament elèctric i les condicions de temperatura i humitat necessàries pel funcionament correcte dels seus serveis.
La disponibilitat del subministrament elèctric és de 99,99% del temps total mensual.

Disponibilitat Penalitzacions
< 99.99% 2 %
< 99.5% 5 %
< 98% 10 %

 

 • La penalització es calcularà sobre l'import mensual base del producte contractat.
 • Queden excloses aquelles causes alienes al control d'Anunzia i causes de força major.
 • Queden excloses les parades del servei per manteniments programats.


Disponibilitat de Connectivitat
Anunzia disposa de sistemes redundants de connexió a Internet connectats al seu propi sistema autònom. La disponibilitat d'aquest servei és de 99.5% del temps total mensual.

Disponibilitat Penalitzacions
< 99.5% 2 %
< 99% 5 %
< 98% 10 %

 

 • La penalització es calcularà sobre l'import mensual base del producte contractat.
 • Queden excloses aquelles causes alienes al control d'Anunzia i causes de força major.
 • Queden excloses les parades del servei per manteniments programats.


Disponibilitat Maquinari Productes Cloud
Els serveis Cloud oferts per Anunzia es troben configurats de manera que, davant d'un problema de maquinari, els serveis es repliquen automàticament en un nou servidor físic. La disponibilitat del servei és del 99% del temps total mensual.

Disponibilitat Penalitzacions
< 99.5% 2 %
< 99% 5 %
< 98% 10 %

 

 • La penalització es calcula sobre l'import mensual base del producte contractat.
 • Queden excloses aquelles causes alienes al control d'Anunzia i causes de força major.
 • Queden excloses les parades del servei per manteniments programats.


Suport
Anunzia inclou un suport avançat amb personal propi a través d'un equip de treball altament especialitzat i disponible mitjançant els canals següents:

 

 • Suport telefònic: 93 725 93 90 . De dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 18:00h.
 • Correu electrònic: sat@anunzia.comUtilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

 

Configuració de cookies
PHPSESSID
Cookies tècniques
Google Analytics
Google Maps
Altres
Cookies de tercers