Solucions

Solucions

Sistemes

Anunzia ofereix un servei complet de solucions ràpides i eficaces per a la instal·lació i el manteniment dels elements de maquinari i sistemes per a cobrir totes les necessitats del client.

A més, comptarà amb l'assessorament d'autèntics professionals perquè l'empresa afronti amb èxit els nous desafiaments tecnològics en transferència d'informació i comunicacions, proporcionant solucions de networking i integració de sistemes.

Servidors i equips
Servidors i equips
més info
Manteniment informàtic
Manteniment informàtic
més info
Cloud
Cloud
més info
Seguretat informàtica
Seguretat informàtica
més info
 
Tecnologia

Anunzia ofereix implantar i mantenir infrastructures basades en les últimes tecnologies LAN/WAN.

Els oferim un suport ràpid i eficient. Ens podem encarregar de la reparació i manteniment dels seus equips informàtics, tant a nivell de Hardware com a nivell de Software, mitjançant una atenció personalitzada a través de visites a la seva empresa.

Aquest servei també pot incloure una instal·lació i/o manteniment de la seva xarxa informàtica i servidors.

- Servei tècnic.
- Muntatge de PCs.
- Reparacions (PCs, Impressores, Monitors,...).
- Ampliacions i Configuracions.
- Neteja de PCs i Recuperació d'informació.
- Xarxes locals, Xarxes inal·làmbriques, Connexió a xarxa.
- Manteniments integrals.


Tecnologia