Suport

Suport

Manual autoresposta

Generador d'email de forma automàtica per notificar la seva absència.
Mantingui informats als seus clients dels seus períodes vacacionals, indisponibilitat, ...

Per estar totalment comunicat mitjançant comptes de correu electrònic, o expliques e-mail, Anunzia ofereix la possibilitat de disposar d'un servei d¡autoresposta per mantenir informat als seus clients en períodes d'absència. D'aquesta manera es garanteix l'arribada del correu electrònic per part del remitent i es comunica un possible retard en la resposta per motius especificats en la generació de l'email creat de forma automàtica.

 

Automatic mail

Manual de configuració per Autoresposta.


> Descarregar manual
Automatic mail