anunzia . visual . funcional . global

  Butlletí informatiu. Abril 2022
Boletín informativo . Abril 2022
Orange BOX
Orange BOX anunzia . Boletín informativo . Abril 2022

anunzia informa

Transformació digital a Pimes amb KIT DIGITAL
Finançat per la Unió Europea amb els fons NextGenerationEU

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d'Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital.

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.

anunzia agent digitalitzador

Més informació [>>]Transformación digital a Pymes con KIT DIGITAL
Financiado por la Unión Europea con los fondos NextGenerationEU

El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, que tiene como objetivo subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado para conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital.

Las soluciones digitales que proporciona el Kit Digital están orientadas a las necesidades de las pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos, que pertenezcan a cualquier sector o tipología de negocio.

anunzia agente digitalizador

Más información [>>]

NextGenerationEU


Web Corporativa Mayan Luxury Group

Web Corporativa ARBÓ

Web Corporativa TECSA

Què li agradaria trobar en aquest Newsletter? Envií un missatge  Suggeriments Emailing anunzia  amb els seus suggeriments. Gràcies!   -   No rebre publicitat
¿Qué le gustaría encontrar en este Newsletter? Envíenos un mensaje  Sugerencias Emailing anunzia  con sus sugerencias. ¡Gracias!   -   No recibir publicidad
anunzia . visual . funcional . global anunzia Solucions Tecnològiques, S.L. . Tel. (+34) 93 725 93 90 . Fax. (+34) 93 725 41 46 . Sabadell (Barcelona)
Nif. B63103113 · Contacto · Díptico anunzia

anunzia con: Universitat Autònoma de Barcelona, Centre Metal·lùrgic, Aeball/Upmball, Globalsign, Veam, PayPal, Spam Expert, ESET, Dell, Office 365, Microsoft, Adobe
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades han estat incorporades en un fitxer sota la responsabilitat d'Anunzia Solucions Tecnològiques, S.L., a partir d'ara Anunzia, amb CIF B63103113 i domicili social situat a Joanot Martorell, 61 . 08203 Sabadell (Barcelona), amb la finalitat de poder atendre els compromisos generats per la relació que mantenim amb vostè.

En compliment amb la normativa vigent, Anunzia informa que les dades seran conservades durant el període legalment establert.

Anunzia informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Anunzia es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça postal Joanot Martorell, 61 . 08203 Sabadell (Barcelona) o bé a través de correu electrònic anunzia@anunzia.com.

Si en el termini de 30 dies no ens comunica el contrari, entenem que les seves dades no han estat modificades, i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per tractar-les per tal de poder mantenir aquesta relació.De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos han sido incorporados en un fichero bajo la responsabilidad de Anunzia Solucions Tecnològiques, S.L., a partir de ahora Anunzia, con CIF B63103113 y domicilio social sito en Joanot Martorell, 61 . 08203 Sabadell (Barcelona), con la finalidad de poder atender los compromisos generados por la relación que mantenemos con usted.

En cumplimiento con la normativa vigente, Anunzia informa que los datos serán conservados durante el periodo legalmente establecido.

Anunzia informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que Anunzia se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estas se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la dirección postal Joanot Martorell, 61 . 08203 Sabadell (Barcelona) o bien a través de correo electrónico anunzia@anunzia.com.

Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, entendemos que sus datos no han sido modificados, y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para tratarlas a fin de poder mantener dicha relación.