anunzia . visual . funcional . global

  Butlletí informatiu. Abril 2023
Boletín informativo . Abril 2023
Orange BOX
Orange BOX anunzia

anunzia informa

Kit Digital


Agent Digitalitzador Autoritzat
Digitalitza la teva empresa amb anunzia

El Govern ha ampliat fins el desembre del 2024 el termini per sol·licitar les ajudes del programa Kit Digital destinat a la digitalització de pimes de fins a 49 treballadors per a webs corporatives, comerços electrònics i gestió de xarxes socials.

Contacte anunzia: 93 725 93 90

Agente Digitalizador Autorizado
Digitaliza tu empresa con anunzia

El Gobierno ha ampliado hasta diciembre de 2024 el plazo para solicitar las ayudas del programa Kit Digital destinado a la digitalización de pymes de hasta 49 trabajadores para webs corporativas, comercios electrónicos y gestión de redes sociales.

Contacto anunzia: 93 725 93 90


Telefonía IP


Telefonia IP amb Backup 4G en cas de caiguda de fibra
  • Servei de Veu IP amb estalvi de més del 60% respecte a l'ús de la telefonia tradicional.
  • Plans de preus adaptats a les vostres necessitats de mobilitat en veu i dades. Totes elles sense compromisos de permanència.
  • Ofertes de connectivitat amb les millors xarxes existents a la ubicació de la teva empresa, sempre amb IP fixa.
  • ADSL, SHDSL o FTTH, oferint fibres dedicades 300/300.

Contacte anunzia: 93 725 93 90
Telefonía IP con Backup 4G en caso de caída de fibra
  • Servicio de Voz IP con ahorro de más del 60% respecto al uso de la telefonía tradicional.
  • Planes de precios adaptados a tus necesidades de movilidad en voz y datos. Todas ellas sin compromisos de permanencia.
  • Ofertas de conectividad con las mejores redes existentes en la ubicación de tu empresa, siempre con IP fija.
  • ADSL, SHDSL o FTTH, ofreciendo fibras dedicadas 300/300.

Contacto anunzia: 93 725 93 90


anunzia . visual . funcional . global

RESERVA CITA SOJ ICASBD


Atendis


Cotransa - Indalotrans


Electrometal


Què li agradaria trobar en aquest Newsletter? Envií un missatge  Suggeriments Emailing anunzia  amb els seus suggeriments. Gràcies!   -   No rebre publicitat
¿Qué le gustaría encontrar en este Newsletter? Envíenos un mensaje  Sugerencias Emailing anunzia  con sus sugerencias. ¡Gracias!   -   No recibir publicidad
anunzia . visual . funcional . global anunzia Solucions Tecnològiques, S.L. . Tel. (+34) 93 725 93 90 . Fax. (+34) 93 725 41 46 . Sabadell (Barcelona)
Nif. B63103113 · Contacto · Díptico anunzia

Universitat Autònoma de Barcelona, Centre Metal·lùrgic, Aeball/Upmball, Globalsign, Veam, PayPal, Spam Expert, ESET, Dell, Office 365, Microsoft, Adobe
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades han estat incorporades en un fitxer sota la responsabilitat d'Anunzia Solucions Tecnològiques, S.L., a partir d'ara Anunzia, amb CIF B63103113 i domicili social situat a Joanot Martorell, 61 . 08203 Sabadell (Barcelona), amb la finalitat de poder atendre els compromisos generats per la relació que mantenim amb vostè.
En compliment amb la normativa vigent, Anunzia informa que les dades seran conservades durant el període legalment establert.
Anunzia informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Anunzia es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça portal Joanot Martorell, 61 . 08203 Sabadell (Barcelona) o bé a través de correu electrònic anunzia@anunzia.com.
Si en el termini de 30 dies no ens comunica el contrari, entenem que les seves dades no han estat modificades, i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per tractar-les per tal de poder mantenir aquesta relació.De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos han sido incorporados en un fichero bajo la responsabilidad de Anunzia Solucions Tecnològiques, S.L., a partir de ahora Anunzia, con CIF B63103113 y domicilio social sito en Joanot Martorell, 61 . 08203 Sabadell (Barcelona), con la finalidad de poder atender los compromisos generados por la relación que mantenemos con usted.
En cumplimiento con la normativa vigente, Anunzia informa que los datos serán conservados durante el periodo legalmente establecido.
Anunzia informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que Anunzia se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estas se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la dirección portal Joanot Martorell, 61 . 08203 Sabadell (Barcelona) o bien a través de correo electrónico anunzia@anunzia.com.
Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, entendemos que sus datos no han sido modificados, y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para tratarlas a fin de poder mantener dicha relación.