anunzia . visual . funcional . global

  Butlletí informatiu . Abril 2024
Boletín informativo . Abril 2024
Orange BOX
Orange BOX anunzia
Antivirus ESET Home Security Premium

Protegeix dispositius i empresa
anunzia - Agent Autoritzat

ESET Home Security Premium, la seguretat informàtica realment integrada. Augmenta la teva protecció amb el gestor de contrasenyes, el xifratge de fitxers confidencials i la detecció d'amenaces d'última generació.

- Protecció en temps real 24 hores al dia, 7 dies per setmana.
- Escaneigs ràpids sense interrupcions.
- Navegació i operacions bancàries segures sense interrupcions.
- Smartphones i llars protegides.
- Inici de sessió segur amb Password Manager.
- Xifratge de dades i fotos confidencials.

Contacte anunzia: 93 725 93 90
Protege dispositivos y empresa
anunzia - Agente Autorizado

ESET Home Security Premium, la seguridad informática realmente integrada. Aumenta tu protección con el gestor de contraseñas, el cifrado de archivos confidenciales y la detección de amenazas de última generación.

- Protección en tiempo real 24 horas al día, 7 días a la semana.
- Escaneos rápidos sin interrupciones.
- Navegación y operaciones bancarias seguras sin interrupciones.
- Smartphones y hogares protegidos.
- Inicio de sesión seguro con Password Manager.
- Cifrado de datos y fotos confidenciales.

Contacto anunzia: 93 725 93 90


anunzia . visual . funcional . global

Mejor Renting Coches


BAM7 Tecnics


Eix Horitzontal


Vallès Gent Gran


Breico


Què li agradaria trobar en aquest Newsletter? Envií un missatge  Suggeriments Emailing anunzia  amb els seus suggeriments. Gràcies!   -   No rebre publicitat
¿Qué le gustaría encontrar en este Newsletter? Envíenos un mensaje  Sugerencias Emailing anunzia  con sus sugerencias. ¡Gracias!   -   No recibir publicidad
anunzia . visual . funcional . global anunzia Solucions Tecnològiques, S.L. . Tel. (+34) 93 725 93 90 . Fax. (+34) 93 725 41 46 . Sabadell (Barcelona)
Nif. B63103113 · Contacto · Díptico anunzia

Universitat Autònoma de Barcelona, Centre Metal·lùrgic, Aeball/Upmball, Globalsign, Veam, PayPal, Spam Expert, ESET, Dell, Office 365, Microsoft, Adobe
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades han estat incorporades en un fitxer sota la responsabilitat d'Anunzia Solucions Tecnològiques, S.L., a partir d'ara Anunzia, amb CIF B63103113 i domicili social situat a Joanot Martorell, 61 . 08203 Sabadell (Barcelona), amb la finalitat de poder atendre els compromisos generats per la relació que mantenim amb vostè.
En compliment amb la normativa vigent, Anunzia informa que les dades seran conservades durant el període legalment establert.
Anunzia informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Anunzia es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça portal Joanot Martorell, 61 . 08203 Sabadell (Barcelona) o bé a través de correu electrònic anunzia@anunzia.com.
Si en el termini de 30 dies no ens comunica el contrari, entenem que les seves dades no han estat modificades, i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per tractar-les per tal de poder mantenir aquesta relació.De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos han sido incorporados en un fichero bajo la responsabilidad de Anunzia Solucions Tecnològiques, S.L., a partir de ahora Anunzia, con CIF B63103113 y domicilio social sito en Joanot Martorell, 61 . 08203 Sabadell (Barcelona), con la finalidad de poder atender los compromisos generados por la relación que mantenemos con usted.
En cumplimiento con la normativa vigente, Anunzia informa que los datos serán conservados durante el periodo legalmente establecido.
Anunzia informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que Anunzia se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estas se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la dirección portal Joanot Martorell, 61 . 08203 Sabadell (Barcelona) o bien a través de correo electrónico anunzia@anunzia.com.
Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, entendemos que sus datos no han sido modificados, y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para tratarlas a fin de poder mantener dicha relación.